De aanmelding van leerlingen voor het voortgezet onderwijs vindt op vaste data op de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs zelf plaats.

Wanneer u denkt dat het Gymnasium Juvenaat de juiste school is voor uw kind en u vraagt zich af of wij de juiste ondersteuning kunnen bieden, meld u zich dan zo spoedig mogelijk aan voor een persoonlijk gesprek via oc@juvenaat.nl. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek. SAMEN zijn we WIJZER.

Indien er geen bijzonderheden zijn, dan ontmoeten wij u graag op onze aanmeldavonden: maandag 18 maart 2019 en dinsdag 19 maart 2019, telkens van 17.00 tot 20.30 uur. Op maandagavond is de aanmelding voor leerlingen waarvan de achternaam begint met de letters A t/m K, op dinsdagavond voor de letters L t/m Z.

U dient voor deze aanmelding in ieder geval het volgende mee te nemen:
1. een volledig ingevuld aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is op de basisschool of bij Downloads
2. het advies van de basisschool
3. het onderwijskundig rapport wanneer de basisschool die als gedrukte versie verstrekt of een verklaring dat de school voor voortgezet onderwijs mag beschikken over de digitale versie van
4. het onderwijskundig rapport.
5. eventueel aanvullende informatie zoals een dyslexieverklaring.

Eén van onze medewerkers controleert of de benodigde formulieren ingeleverd worden en of het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld. De medewerker voert ook een kort gesprek met u en uw zoon of dochter.

Binnen een week na de centrale aanmelding – dus uiterlijk maandag 25 maart 2019 – informeren we de betrokken basisscholen over de namen van bij ons aangemelde leerlingen. In de week vóór de meivakantie, van 15 tot en met 19 april 2019, krijgt u bericht over de toelating van uw zoon of dochter. Ook de basisscholen krijgen daarover dan bericht.