De aanmelding van leerlingen voor het voortgezet onderwijs vindt op vaste data op de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs zelf plaats.

De avonden voor deze aanmelding zijn dinsdag 6 maart 2018 en woensdag 7 maart 2018, telkens van 17.00 tot 20.30 uur. Op dinsdagavond is de aanmelding voor leerlingen waarvan de achternaam begint met de letters A t/m K, op woensdagavond voor de letters L t/m Z.

U dient voor deze aanmelding in ieder geval het volgende mee te nemen:
1. een volledig ingevuld aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is op de basisschool of bij de downloadpagina
2. het advies van de basisschool
3. het onderwijskundig rapport wanneer de basisschool die als gedrukte versie verstrekt of een verklaring dat de school voor voortgezet onderwijs mag beschikken over de digitale versie van
4. het onderwijskundig rapport.
5. eventueel aanvullende informatie zoals een dyslexieverklaring.

Eén van onze medewerkers controleert of de benodigde formulieren ingeleverd worden en of het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld. De medewerker voert ook een kort gesprek met u en uw zoon of dochter.

Binnen een week na de centrale aanmelding – dus uiterlijk dinsdag 13 maart 2018 – informeren we de betrokken basisscholen over de namen van bij ons aangemelde leerlingen. In de week vóór de meivakantie, van 16 tot en met 20 april 2018, krijgt u bericht over de toelating van uw zoon of dochter. Ook de basisscholen krijgen daarover dan bericht.