Natuurlijk kan het altijd zijn dat er vragen zijn over de school, het soort onderwijs, de aanmelding etc. Via de contactpagina is het eenvoudig de vraag aan ons te stellen.

De meest voorkomende vragen hebben we hier alvast bij elkaar gezet
Alles
aanmelding
onderwijsprogramma
klassieke talen
begeleiding
rooster
schoolkosten
algemeen
Worden er proeflessen gegeven?
Uiteraard zijn er proeflessen. We noemen dat de Juvenaat Experiences en die vinden plaats op de volgende data: 17 januari, 24 januari, 7 februari en 27 februari. Je krijgt dan een middag les in de vakken die je in leerjaar 1 en 2 bij ons gaat volgen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Juvenaat Experience. Dhr. Beesems neemt dan contact met je op om je in te plannen.
Welk schooladvies is nodig om toegelaten te worden tot Het Juvenaat?
Bij de aanmelding gaan we uit van het definitieve advies van de basisschool. Als je van je basisschool minimaal een HAVO/VWO-advies hebt gekregen, kun je je aanmelden?
Wanneer zijn de aanmeldavonden?
De aanmeldavonden zijn op 6 en 7 maart 2018 vanaf 17:00 uur tot 20:30 uur
Wanneer krijg je te horen of je toegelaten bent?
In de week van 16 tot en met 20 april informeren we alle aangemelde leerlingen over hun toelating
Hoe kan ik me aanmelden voor het 1e leerjaar?
Het aanmelden kan op de speciale aanmeldavonden. Het aanmeldformulier is beschikbaar op de basisschool en op de downloadpagina
Wordt er veel gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal?
Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs.

Het leermiddelenpakket bestaat daarom dan ook uit boeken en ondersteunend digitaal lesmateriaal. Het lesmateriaal wordt geleverd door Van Dijk te Kampen en wordt beschikbaar gesteld via onze elektronische leeromgeving in Magister.

De school beschikt over één vast computerlokaal, twee mobiele computerlokalen, een goed uitgeruste mediatheek en een krachtig WIFI-netwerk. Vooralsnog zijn deze voorzieningen op school ruim voldoende om digitaal lesmateriaal en schoolboeken in de les door elkaar te gebruiken. Al het digitale lesmateriaal is uiteraard ook thuis te benaderen.
Welk extra onderwijsaanbod is er voor (hoog)begaafde leerlingen?
Het Gymnasium Juvenaat verwacht dit jaar de status van begaafdheidsprofielschool te krijgen. Dat betekent dat we zowel in beleid als in de praktische uitvoering ervan er veel mogelijkheden zijn voor begaafde leerlingen. De aandacht voor deze leerling wordt zichtbaar in de gedifferentieerde aanpak in de lessen. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om te kiezen voor extra uitdagingen.

In de onderbouw kunnen leerlingen deelnemen aan het Thalesproject waarin ze zelf een deel van het onderwijsprogramma invullen. Er kan in de bovenbouw deelgenomen worden aan het honoursprogramma van de vereniging van zelfstandige gymnasia, er zijn ruime keuzemogelijkheden voor extra vakken buiten het normale rooster om en het Juvenaat is olympiadeschool waardoor er veel deelgenomen kan worden aan landelijke en soms internationale vakolympiades.

Alle leerlingen kunnen bovendien ervoor kiezen voor Engels en Frans internationaal erkende talendiploma's te halen.

Tot slot zijn we ook gestart met het pre-gymnasium, een lesprogramma voor cognitief sterke leerlingen van de  basisschool die we een verrijkingsprogramma aanbieden.

Wanneer wordt er gestart met klassieke talen?
In de eerste klas start je met Latijn, in klas 2 komt daar Grieks bij.
Waarom is het van belang een "dode taal" aan te leren?
Van groot belang. Onze cultuur en geschiedenis zijn immers voor een groot deel bepaald door de klassieken. Overal in de taal, literatuur, politiek, kunst en wetenschap zie je de basis van de klassieken terug.

Ook in onze manier van denken en in onze waarden en normen zijn de klassieken onze erflaters.

Ons onderwijs in Grieks en Latijn richt zich daarom op het vertalen van teksten uit de oudheid en op kennis van en inzicht in de klassieke cultuur. zodat je je eigen cultuur beter begrijpt en je daardoor ook andere culturen beter kunt begrijpen.

Los daarvan gaat er door kennis van de klassieken een prachtige wereld van mythen en verhalen voor je open.
Is het verplicht om in een klassieke taal eindexamen te doen?
Op een zelfstandig gymnasium is één van de klassieke talen een verplicht onderdeel van het eindexamenprogramma. Latijn wordt gegeven vanaf leerjaar 1. Vanaf leerjaar 2 komt daar Grieks bij. Aan het eind van leerjaar 3 wordt er een vakkenpakket gekozen waarin 1 of twee klassieke talen zijn opgenomen. 
Zijn er extra ondersteuningslessen als het in een vak wat minder goed gaat?
Soms vallen de resultaten bij een vak wat tegen. In de onderbouw kunnen leerlingen in een apart daarvoor ingericht lesuur bij een vakdocent terecht voor extra uitleg en ondersteuning. De afdelingscoördinator is verantwoordelijk voor het inplannen van de betreffende leerlingen.
Zijn er aparte mentorlessen?
In de onderbouw staat er voor elke leerling een aparte mentorles op het rooster. Daarin is besteedt de mentor aandacht aan studievaardigheden en planning, maar ook aan sociale begeleiding en de organisatie van activiteiten. In klas drie is er daarnaast veel aandacht voor de profielkeuze.


Welke begeleiding is er voor leerlingen met dyslexie?
Het Juvenaat handelt volgens een dyslexieprotocol dat integraal te downloaden is van onze site. Daarin staat beschreven welke ondersteuning leerlingen en ouders van ons kunnen verwachten. Het beschrijft bovendien de wettelijke kaders waarbinnen wij de afweging maken dyslectische leerlingen faciliteiten te verlenen bij de examens of eventueel aanpassingen te doen in het onderwijsprogramma.
Is een mogelijkheid tot het volgen van faalangstreductietraining?
In de onderbouw nemen we testen af waarmee we een indicatie kunnen geven faalangst. Aan leerlingen bij wie een indicatie voor faalangst geconstateerd is, wordt een faalangstreductietraining aangeboden. De ondersteuningscoördinator mevrouw Karolien Havermans is verantwoordelijk voor de organisatie van deze training.
Wat zijn de roostertijden bij een 60-minutenrooster?
1e lesuur 08.30 - 09.30 uur
2e lesuur 09.30 - 10.30 uur

pauze

3e lesuur 10.50 - 11.50 uur
4e lesuur 11.50 - 12.50 uur

Pauze

5e lesuur 13.20 - 14.20 uur
6e lesuur 14.20 - 15.20 uur

pauze

7e lesuur 15.30 - 16.30 uur
Wat zijn de roostertijden bij een 40-minutenrooster?
1e lesuur       08:30 - 9:10   uur
2e lesuur       09:10 - 9:50   uur
3e lesuur       09:50 - 10:30 uur

pauze  

4e lesuur       10:50 - 11:30 uur
5e lesuur       11.30 - 12.10 uur

pauze

6e lesuur       12:50 - 13:30 uur
7e lesuur       13:30 - 14:10 uur
Wat gebeurt er als een les niet door kan gaan?
In leerjaar 1 tot en met 3 is er in de regel geen lesuitval. Lessen die uitvallen worden opgevangen door reservedocenten.
Hoe worden de roosters bekend gemaakt?
Leerlingen, ouders en collega's maken gebruik van Magister. Door in te loggen via de site of via de Magisterapp zijn de meest actuele gegevens te raadplegen.
Hoe lang duren de lessen?
De lessen duren 60 minuten daardoor is het goed mogelijk de lessen wat meer te variëren. Er zijn maximaal 7 lessen op een dag 
Wat zijn de schoolkosten voor het eerste leerjaar?
Leermiddelen worden gratis ter beschikking gesteld in de kader van de wet op gratis schoolboeken.

Verder is er een vrijwillige ouderbijdrage waaruit niet door de overheid gefinancierde kosten betaald worden. Voor leerjaar 1 is deze bijdrage €75,- in 2017-2018. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks in overleg met de ouderraad vastgesteld.

Extra activiteiten en materialen worden op basis van het gebruik er van in rekening gebracht via de ouderrekening (bijvoorbeeld excursies, rekenmachine en gymkleding).

Een compleet overzicht van de schoolkosten is jaarlijks opgenomen in de schoolgids.
Is er een spaarsysteem voor de Italiëreis in leerjaar 5?
Er is inderdaad een spaarsysteem. Deelnemen kan door middel van het inleveren van het deelnameformulier bij de administratie van de school. De regeling is zodanig opgesteld dat vanaf leerjaar 1 tot en met 5 voldoende gespaard kan worden om de reissom te voldoen.
Wanneer zijn de schoolvakanties in 2017-2018?
De schoolvakanties in het schooljaar 2017-2018 zijn op de volgende data:


herfstvakantie 16 tot en met 20 oktober
kerstvakantie 25 december tot en met 7 januari
voorjaarvakantie 12 tot en met 16 februari
tweede paasdag 14 april
meivakantie 23 april tot en met 4 mei
Hemelvaart 10 en 11 mei
tweede pinksterdag 21 mei
zomervakantie 9 juli tot en met 17 augustus 
Wanneer ben ik bevorderd naar het volgende leerjaar?
Voor de bevordering hanteren we bevorderingsnormen. Daarin zijn de afspraken vastgelegd over aantallen tekorten, bespreekmarges en kernvakkenregelingen.
Mag je op het Juvenaat doubleren?
Ja dat mag. Er zijn altijd situaties denkbaar waardoor het even niet lukt, ondanks begeleiding van je mentor en je vakdocenten.
Hoe kan ik mijn kind ziek melden?
Ziekmeldingen dienen telefonisch tussen 07.45 en 08.30 uur via 0164-243650. Wanneer een leerling overdag wegens ziekte naar huis wil, moet hij dit bij de conciërge of de afdelingscoördinator melden. Deze geeft de leerling de gelegenheid vanuit school de ouders in te lichten.Wij vragen de ouders / verzorgers naar school te bellen als de leerling is thuisgekomen.