vakanties

Schoolvakanties 2018-2019

Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 7 januari 2019
Voorjaarsvakantie 4 t/m 8 maart 2019
Meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei (31 mei ook vrij)
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 8 juli t/m 18 augustus 2019

Extra vakantieverlof

Vakantie buiten de vakantieperioden voor leerlingen wordt alleen bij hoge uitzondering toegestaan, bijvoorbeeld bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden of wanneer incidenteel het elementaire recht op vakantie in het geding is. Dat laatste is slechts het geval als door de aard van de werkzaamheden het gezin niet in staat is één maal per jaar tien dagen aaneengesloten gezamenlijk vakantie te houden tijdens de schoolvakanties.

Extra vakantieverlof moet tenminste zes weken van te voren en met redenen omkleed schriftelijk aangevraagd worden bij de afdelingscoördinator. We wijzen u er met klem op bij het bespreken van vakanties hiermee rekening te houden, ook als het gaat om het tijdstip van vertrek en terugkomst van bus of vliegtuig.

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woonachtig is. Deze kan bij ongeoorloofd verzuim proces-verbaal opmaken

Deel dit bericht