activiteiten

Doelstelling

 
Een school is geen verzameling individuen die les komen geven, dan wel les komen volgen, maar een gemeenschap van mensen die in onderlinge betrokkenheid werken aan de vorming van kinderen tot jongvolwassenen. Onze vorming houdt dan ook niet op bij de lessen en de werkzaamheden die daaruit voortvloeien: leerlingen en docenten organiseren - vaak samen - tal van niet-lesgebonden activiteiten die aan die vorming bij kunnen dragen. Hier omschrijven we er kort een aantal.

Buitenschoolse sport

Ook buiten de lessen lichamelijke opvoeding kan er op school gesport worden. De sectie l.o. biedt een intern en een extern programma aan. Het interne programma bestaat uit activiteiten op school buiten de lessen waar iedereen aan mee kan doen. Aan het begin van het
schooljaar maken we bekend hoe het programma eruit ziet en hoe het georganiseerd wordt. Externe activiteiten worden apart gefactureerd. Contactpersoon is mw. C.M. (Carin) Veringa.

A.R.T.

A.R.T. is de afkorting van Avond der Reizende Talenten. Op deze avond laten tal van leerlingen zien wat ze op cultureel terrein presteren met muziek (instrumentaal en vocaal), dans, sketches enz. Ook de ouders zijn van harte voor deze avond uitgenodigd. De coördinatie is in handen van mw. M.L.M. (Monique) Jimkes en Bram Paauw (leerling).

Cultuurpas

In de hogere klassen worden zeer regelmatig culturele activiteiten bezocht. Deelname aan activiteiten is verplicht onderdeel van het lesprogramma. Daarom heeft de school het CJP aangeschaft. Ten behoeve van het CJP vragen we een ouderlijke bijdrage van 10 euro. Dit bedrag is opgenomen in de basisbijdrage genoemd in hoofdstuk 10, schoolkosten. Vanuit de overheid wordt 5 euro ingelegd.

Feestavonden en klassenavonden

De feestcommissie (bestaande uit een aantal leerlingen en enkele leraren) organiseert een aantal leerlingenfeesten per jaar. Feesten van leerlingen die buiten schoolverband georganiseerd worden, kunnen en zullen niet binnen de verantwoordelijkheid van de school vallen, ook niet als daarbij docenten aanwezig zijn. Het contact over de leerlingenfeesten loopt via de leerlingenraad.

Helikon

De culturele activiteiten worden gecoördineerd door een enthousiaste groep docenten onder de naam Helikon (de berg van de muzen). Contactpersoon is mw. drs. A.M. (Sandra) van der Poel.

Reizen / excursies / leerjaardagen

Voor bijna iedere leerjaar organiseren we een excursie of reis:

leerjaar 1 eerste-klasdagen in het begin van het schooljaar; Leiden excursie
leerjaar 2 Yorkreis
leerjaar 3 excursie naar Keulen; excursie naar Lille
leerjaar 4 vierde-klasdagen in de Ardennen
leerjaar 5 Italiëreis
Leerjaar 6 Londen (wordt jaarlijks beslist)

In het kalendarium zijn de data van de excursies opgenomen.

Schoolkrant

Gymnasium Juvenaat kent een actieve groep leerlingen die de redactie vormen van Eriomem, een deels digitale en deels papieren schoolkrant. Contactpersoon voor de schoolkrant is V.W. (Vincent) Kil.

Sociale actie

Een sociale actie behoort tot de Juvenaattradities. De afgelopen jaren is geld ingezameld voor projecten in Roemenië, Tanzania, Indonesië, KIKA en Artsen zonder grenzen. Een commissie van docenten en leerlingen bereidt deze actie voor. Contactpersoon is mw. A. (Amanda) Mies.

Deel dit bericht