een plek vol talent

Nieuwsgierigheid wil niet bevredigd worden, maar geprikkeld (Midas Dekkers, bioloog en auteur)

Een gymnasiumdiploma is het hoogst haalbare niveau in het voortgezet onderwijs. Veel leerlingen zijn cognitief zeer talentvol en op zoek naar een begeleiding die bij hen past. Op deze leerlingen is Gymnasium Juvenaat voorbereid. Via de ouderportal kunt u informatie vinden over ons begaafdenbeleid, de begeleiding, programma’s en onderwijsactiviteiten waar uw kind gebruik van kan maken. De volgende keurmerken zijn toegekend aan de school en worden door visitaties van buitenaf gecontroleerd:

BegaafdheidsProfielSchool (BPS)

Het ministerie van OCW is in 2004 gestart met een project om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van begaafdheidsprofielscholen voor het voortgezet onderwijs. Hieruit is de Vereniging BPS ontstaan. Vandaag de dag zijn er ook scholen uit het primair onderwijs lid van de vereniging. Doel is het behartigen van de vereniging en zijn scholen, het bevorderen van kennis en bruggen slaan binnen en buiten het primair en voortgezet onderwijs (www.begaafdheidsprofielscholen.nl).

Gymnasium Juvenaat is de enige erkende begaafdheidsprofielschool in Bergen op Zoom en omstreken. Leerlingen en ouders die kiezen voor het Juvenaat zijn op zoek naar een school die zich onderscheidt van andere scholen in het aanbod aan en begeleiden van de cognitief sterk(st)e leerlingen. Begaafde en hoogbegaafde leerlingen hebben een sterke behoefte aan uitdagend onderwijs door zeer deskundige mensen in hun vakgebied en in hun pedagogische-didactische vaardigheden, en in het samenzijn met leerlingen die herkenbaarder zijn voor hen door gelijkenissen in (hoog)begaafdheidskenmerken.

Pre-gymnasium

Om een constructieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van cognitief talentvolle leerlingen, stelt Gymnasium Juvenaat zijn expertise beschikbaar. Het pre-gymnasium ondersteunt basisscholen en ouders in hun zorg voor een doorlopende leerlijn voor dit type kind. Wanneer een leerling cognitief de leerlijn van het primaire onderwijs is ontstegen, bieden wij een programma die een dergelijke leerling uitdaagt verder te gaan in zijn ontwikkeling. Via het volgende mailadres kunt u uw interesse kenbaar maken: pre-gymnasium@juvenaat.nl

Olympiadeschool

Dit keurmerk wordt toegekend door SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) aan scholen die structureel in de onderbouw en in de bovenbouw meedoen aan circa vier van de vijf jaarlijks georganiseerde olympiaden (overige voorwaarden zie www.olympiadeschool.slo.nl). De vijf olympiaden zijn voor de vakken aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Meer dan de helft van onze leerlingen heeft een N-profiel en kan de individuele talenten in de olympiaden testen op landelijk en internationaal niveau.

Versterkt Talenonderwijs

University of Cambridge ESOL examination

In de onderbouw van Gymnasium Juvenaat wordt gestart met Cambridge Engels. Deelnemende leerlingen sluiten dit traject af met First Certificate in English (FCE bovengemiddeld). In de bovenbouw leidt Cambridge Engels op tot Certificate in Advanced English (CAE: gevorderd). De sterkste leerlingen behalen het hoogst haalbare. Dit is het Certificate of Profiency in English, CPE, en hiermee spreek je Engels op moedertaalniveau.
Een Cambridge Certificate (CAE) is echt een meerwaarde. Het is van een hoog niveau (ERK C1), is wereldwijd erkend op universiteiten en bedrijven en geeft veelal vrijstelling van toelatingsexamens voor Engels op veel Engelstalige en internationale opleidingen. Daarnaast ligt het Engels op CAE- niveau hoger voor de meeste vaardigheden dan vereist op het vwo-examen, zodat dit certificaat de leerlingen iets extra’s kan brengen.

DELF scolaire

Voor leerlingen die hun kennis van de Franse taal willen verzilveren, bieden we DELF scolaire aan. DELF staat voor Diplôme d’études en langue française en is een door het Franse Ministerie van Onderwijs en internationaal erkend diploma. Dit diploma biedt toegang tot Franse universiteiten, en is een pre bij een internationaal georiënteerde studie en/of baan. In de ‘diplomatenwereld’ is Frans naast Engels de voertaal.

Mocht u (nog) geen kind bij ons op school hebben, en u vraagt zich of op welke wijze wij uw (hoog)begaafde kind kunnen begeleiden, mail ons via info@juvenaat.nl
Deel dit bericht