typering

Cogita corde, conduce mundum (denk met je hart, leid de wereld) is het motto van de school die baanbrekend, onverschrokken, onderscheidend, betrokken en uitmuntend wil zijn.

Het Gymnasium Juvenaat is het enige categoriale gymnasium in Bergen op Zoom en wijde omgeving. Al onze leerlingen volgen gymnasium: vwo met Latijn en/of Grieks. Ze maken allemaal grondig kennis met de klassieke talen en cultuur die nog steeds een belangrijke rol spelen in onze beschaving. Onze cultuur en geschiedenis zijn voor een groot deel bepaald door de klassieke erfenis: taal, literatuur, politiek, kunst en wetenschap. Ook in onze manier van denken en in onze waarden en normen zijn de klassieken onze erflaters. Het onderwijs in Grieks en Latijn richt zich op het vertalen van teksten uit de oudheid en op kennis van en inzicht in de klassieke cultuur. Wie het ontstaan van zijn eigen cultuur begrijpt, kan ook andere culturen beter begrijpen.

Het Gymnasium Juvenaat is een open katholieke school. Dit heeft echter geen dwingend karakter. Vandaar dat leerlingen met een andere geloofs- of levensovertuiging zich bij ons thuis kunnen voelen. We bieden een school-, onderwijs- en werkklimaat waarin leerlingen en volwassenen zich bij elkaar betrokken voelen. Vanuit onze identiteit willen we bijdragen aan een grotere rechtvaardigheid en een betere verhouding tussen de mensen: zo willen we onze leerlingen helpen hun verantwoordelijkheid te nemen die hun talenten met zich meebrengen, met hun hart te denken, om zo samen invloed te nemen op de wereld om hen heen en het verschil te maken.
Deel dit bericht