organisatie

Het Gymnasium Juvenaat maakt deel uit Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omgeving (SKVOB e.o.). De SKVOB e.o. is het bevoegd gezag (het bestuur) van de school. Het College van Bestuur wordt gevormd door drs. B.J. Buddingh.

De stichting is bereikbaar via het servicebureau van de SKVOB e.o., Van Riebeecklaan 2, 4818 EB Breda, postbus 7096, 4800 GB Breda (076) 514 14 05

Schoolleiding

Mw. drs. M.A.P.E van Steijn, rector
drs. R. van Schaik MEM, organisatie & beheer
B.J.M. Beesems MME, afdelingscoördinator jl 1+2
Mw. C. M. Veringa, afdelingscoördinator lj 3+4
Drs. P.H.L. van Meer, afdelingscoördinator lj 5+6

Wanneer u nog geen kind bij ons op school heeft en u wilt een afspraak wilt maken met iemand van de schoolleiding of een andere medewerker, dan kunt u mailen naar info@juvenaat.nl.

Wanneer u een kind bij ons op school heeft, kunt u via de beveiligde ouderportal de lijst van medewerkers en hun mailadressen vinden.
Deel dit bericht