De ouderraad is een vertegenwoordiging van ouders van de leerlingen van het Gymnasium Juvenaat. Het streven is om vanuit iedere klas een vertegenwoordiger te hebben in de ouderraad. Daartoe worden ieder jaar in de eerste klassen nieuwe leden geworven. Het merendeel van de leden blijft lid van de ouderraad zolang hun kind op school zit.

De ouderraad stelt zich tot doel een open communicatie aan te gaan met het managementteam van het Gymnasium Juvenaat. Alle (schoolrelevante) onderwerpen kunnen besproken worden. De ouderraad komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen op een doordeweekse avond. Eenmaal per jaar legt de ouderraad verantwoording af aan de ouders van leerlingen van het Gymnasium Juvenaat bij een Algemene Leden Vergadering. Deze vindt jaarlijks plaats in oktober/november.

De ouderraad is te bereiken per e-mail: ouderraad@juvenaat.nl