Het Gymnasium Juvenaat is weliswaar een kleine school, maar ook een kleine school vraagt om organisatie en overleg. We proberen de lijnen kort te houden tussen bestuur, schoolleiding en de vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen. Daardoor hebben we de mogelijkheid beleid en afspraken snel en efficiënt met elkaar te delen.