In de onderbouw van Gymnasium Juvenaat wordt gestart met Cambridge Engels. Deelnemende leerlingen sluiten dit traject af met First Certificate in English (FCE bovengemiddeld). In de bovenbouw leidt Cambridge Engels op tot Certificate in Advanced English (CAE: gevorderd). De sterkste leerlingen behalen het hoogst haalbare. Dit is het Certificate of Profiency in English, CPE, en hiermee spreek je Engels op moedertaalniveau.

Een Cambridge Certificate (CAE) is echt een meerwaarde. Het is van een hoog niveau (ERK C1), is wereldwijd erkend op universiteiten en bedrijven en geeft veelal vrijstelling van toelatingsexamens voor Engels op veel Engelstalige en internationale opleidingen. Daarnaast ligt het Engels op CAE- niveau hoger voor de meeste vaardigheden dan vereist op het vwo-examen, zodat dit certificaat de leerlingen iets extra’s kan brengen. Dit geldt ook voor die leer¬lingen die misschien niet het uiteindelijke Cambridge examen willen gaan doen, denk aan de verzwaarde exameneisen voor de drie kernvakken.

Voor leerlingen die hun kennis van de Franse taal willen verzilveren, bieden we DELF scolaire aan. DELF staat voor Diplôme d’études en langue française en is een door het Franse Ministerie van Onderwijs en internationaal erkend diploma. Dit diploma biedt toegang tot Franse universiteiten, en is een pre bij een internationaal georiënteerde studie en/of baan. In de ‘diplomatenwereld’ is Frans naast Engels de voertaal

Gymnasium Juvenaat neemt deel aan de procedure om Partnerschule van het Goethe-instituut te worden. Leerlingen kunnen ervoor kiezen zich nu al te gaan voorbereiden op certificaten Duits van het Goethe-instituut. Sinds mei 2019 zijn we officieel geregistreerd als "Partnerschule".

De examens worden wereldwijd volgens genormeerde kwaliteitsstandaarden uitgevoerd. Alle taalvaardigheden worden getoetst: lezen, luisteren, schrijven en spreken. De Goethe-certificaten zijn internationaal erkend en hebben een uitstekende reputatie. De certificaten zijn populair in het bedrijfsleven en ook op HBO’s en buitenlandse) universiteiten.