Het Juvenaat is een officieel erkende olympiadeschool. Dit keurmerk wordt toegekend door SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) aan scholen die structureel in de onderbouw en in de bovenbouw meedoen aan circa vier van de vijf jaarlijks georganiseerde olympiades

De vijf olympiades worden georganiseerd voor de vakken aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Meer dan de helft van onze leerlingen hebben een N-profiel en kunnen hun individuele talenten in de olympiaden testen op landelijk en internationaal niveau.

Onze leerlingen scoren landelijk regelmatig hoog bij hun deelnames