Het Gymnasium Juvenaat is aangesloten bij de landelijke vereniging van zelfstandige gymnasia. Deze vereniging heeft gezamenlijk een programma opgesteld om getalenteerde leerlingen extra uitdaging te bieden, het Honoursprogramma. Dit programma daagt de leerlingen uit te excelleren zich te ontplooien en plezier te hebben in leren. Het programma is modern, gaat uit van de motivatie van de leerlingen en werkt met een coachende didactiek.

Daarnaast staat de autonomie van de leerling voorop. Leerlingen krijgen dus de mogelijkheid om zelf keuzes te maken met betrekking tot de invulling van het programma.

Het instromen in het Honoursprogramma kan vanaf leerjaar 4 en is zo een voortzetting van het Thalesproject. In samenspraak wordt er met de leerling een programma opgesteld dat er op gericht is zelfstandig onderzoek te doen of een project op te zetten.

Het document "HPG de basis" geeft uitgebreid inzicht in de mogelijkheden die het programma te bieden heeft.