4 juni landelijke geslaagd dag

Vandaag heeft minister Slob bekend gemaakt dat op donderdag 4 juni aanstaande bekend wordt welke leerlingen geslaagd zijn. 

Zoals inmiddels bij alle examenkandidaten bekend is zal er geen eindexamen plaatsvinden dit jaar en zorgt een voldoende schoolexamenresultaat ervoor of een leerling geslaagd is. De zogenaamde slaag-zak-regeling is hiervoor aangepast.

De regel dat er een 5,5 gemiddeld moet worden gescoord op alle eindexamenvakken is komen te vervallen.

Na 4 juni krijgen kandidaten de mogelijkheid om voor twee vakken een resultaatverbeteringstoets te doen.  Het behaalde cijfer voor deze toets bepaalt voor 50% het eindcijfer van een vak indien het behaalde cijfer hoger is dan het eerder behaalde SE gemiddelde. Wanneer dit niet het geval is blijft het SE gemiddelde gelden. 

Voor meer informatie over de slaag-zak-regeling verwijzen wij u naar de website van het ministerie van OCW.


Deel dit bericht
Media
  • 763