Nieuws vanuit SKVOB

Onderstaand een brief vanuit SKVOB gerelateerd aan recente ontwikkelingen rondom verspreiding coronavirus. Aangezien Gymnasium Juvenaat reeds voor het weekend al enkele maatregelen heeft genomen, zal de schoolleiding na de persconferentie van premier Rutte een brief aan ouders en leerlingen versturen dat concrete invulling zal geven wat de impact zal zijn voor onze school.


Aan leerlingen/ouders/medewerkers van de

SKVOB e.o. scholen

Breda, 15 maart 2020

Betreft: nadere maatregelen n.a.v. Corona-virus

Geachte ouders, beste leerlingen en medewerkers,

Het College van Bestuur van de SKVOB e.o.-scholen heeft vooruitlopend op de aankondiging van het kabinet, die in de loop van vandaag wordt verwacht, besloten de volgende maatregelen te nemen:
·  Maandag 16 en dinsdag 17 maart zijn de scholen dicht voor alle leerlingen, behalve voor eindexamenleerlingen.

Voor eindexamenleerlingen geldt:
·  
Geplande schoolexamens gaan door conform bestaande roosters.
·  In overleg met diverse instanties wordt gewerkt aan een regeling voor wat betreft inhalen c.q. herkansen van gemiste schoolexamens.

Voor andere leerjaren geldt:
·  De school is gesloten, maar de leerplicht blijft bestaan.
·  Er wordt binnen de scholen de komende dagen gewerkt aan een andere vorm van onderwijs op afstand  (noodprogramma).
·  Vanaf woensdag 18 maart a.s. wordt voor zover als dit mogelijk is gewerkt met dit noodprogramma.

Afhankelijk van het kabinetsbesluit zijn de scholen vanaf woensdag weer open of definitief gesloten tot een nader te bepalen tijdstip.

Ik wens u allen veel sterkte in deze onzekere tijden en roep op om gehoor te geven aan alle aanwijzingen die bedoeld zijn om verspreiding van het virus te voorkomen. Alleen samen kunnen we hiervoor zorgen.

Met vriendelijke groet

Drs. B.J. Buddingh’

Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o.

 

 

Deel dit bericht
Media
  • skvob logo