Reanimatie en AED in lespakket

Reanimatie en AED vaste lesonderdelen op het Gymnasium Juvenaat

Kunnen reanimeren heeft alles te maken met maatschappelijke bewustwording’

 

Het Gymnasium Juvenaat in Bergen op Zoom bereidt zijn leerlingen op een onderscheidende manier voor op hun toekomst. Een sprekend voorbeeld hiervan is de cursus reanimatie en AED die de vierde-, vijfde- en zesdejaars onder lestijd krijgen. “Het kunnen reanimeren en bedienen van de AED zijn belangrijke elementen voor hun maatschappelijke bewustwording”, vertelt Tijmen Hendrickx, een van de docenten LO op het Juvenaat.

 

In alles wat het Juvenaat doet of organiseert streeft het ernaar onverschrokken, uitmuntend, baanbrekend, betrokken en onderscheidend te zijn. De docenten LO, een technisch onderwijsassistent, de conciërges en de docent Biologie van het Gymnasium Juvenaat hebben dankzij een bijdrage van Serious Request de opleiding tot schoolopleider reanimatie bij het Rode Kruis kunnen doen.

 

Potentiële levensredders

Met hun kersverse diploma op zak hebben de gymleerkrachten met ingang van dit schooljaar lessen reanimatie en AED opgenomen in hun vakwerkplan LO. En dat levert veel nieuwe potentiële levensredders op. “Op dit moment zijn twaalf zesdejaars bezig met de opleiding, hebben zes docenten en twaalf vijfdejaars de cursus al afgerond en zullen tussen februari en mei van dit jaar alle leerlingen uit leerjaar 4 de cursus afronden”, aldus Hendrickx.

 

Meer dan sporten

De docenten LO op het Juvenaat brengen de leerlingen tijdens de gymlessen meer bij dan sporten en sporttechnieken. “We focussen op een gezonde leefstijl, een leven lang bewegen, de grote meerwaarde van teamplayers en maatschappelijke betrokkenheid. Reanimatie en AED zijn onderdeel van het laatstgenoemde thema.”

 

Reanimatiepasje

De leerkrachten geven de lessen reanimatie en AED in kleine groepen die zowel theorie als praktijk volgen. Het Juvenaat beschikt daarvoor over twee oefenpoppen en een oefen-AED voor de reanimatiecursus. Wie de cursus met een voldoende afsluit, krijgt het officiële reanimatiepasje van het Rode Kruis. De leerlingen kunnen zich daarmee aanmelden bij de landelijke netwerken.

 

Naast de oefen-AED beschikt het Juvenaat over een ‘echte’ AED die tijdens schooluren voor iedereen binnen en buiten de school toegankelijk is.

Deel dit bericht
Media
  • 200120 foto reanimatie en AED Juvenaat 1