Profielwerkstukavond 2019

Gisterenavond presenteerden leerlingen van klas 6, en een paar leerlingen van klas 5 hun profielwerkstuk aan ouders en andere belangstellenden. Het profielwerkstuk is het afsluitend werkstuk dat leerlingen maken aan het eind van hun middelbare schoolopleiding en hieraan is gedurende een half jaar hard aan gewerkt.

Het resultaat van al dat onderzoek was een breed palet aan werkstukken van een goed tot zeer hoog niveau. Bezoekers van de avond konden kennis maken met de toekomst van waterstof, depressie bij jongeren, Afrikaanse taal, bioplastics etc.

Op de avond wordt ook jaarlijks de Juvenaatsprofielwerkstukprijs uitgereikt. Door de begeleidende docenten werden vier profielwerkstukken genomineerd voor deze prijs. De genomineerden presenteerden aan de aanwezigen hun profielwerkstukken.

Genomineerd waren:

Björn van Loon, Björn Nelemans 
Toegepaste getaltheorie en RSA Cryptografie 

Jeanine Dijksman Ina Jia Fleur Deneer 
Verzilting in Zeeland

Yoëll Buijs
Wat is de beste regeringsvorm aan de hand van “De L’esprit des lois” van Montesquieu?

Lisanne van Leeuwen Nouska Frericks 
In hoeverre is het medisch noodzakelijk om vitamine D-tekort bij jongeren van 12 t/m 18 jaar in Zuidwest-Nederland te screenen?

Aan het eind van de avond maakte de jury bekend dat de prijs ging naar Lisanne van Leeuwen en Nouska Frericks. Zij gaven bij hun presentatie aan wat de gevolgen zijn van een gebrek aan zonlicht bij jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Doordat jongeren vaker dan vroeger binnenzitten, ontstaat er mogelijk een tekort aan vitamine D. Lisanne en Nouska deden onderzoek naar het ontstaan en de gevolgen van dit vitamine D-tekort.

Naast de eeuwige roem ontvingen de prijswinnaars een oorkonde en zal hun naam worden bijgeschreven op het plakkaat met winnaars van de Juvenaatsprofielwerkstukprijs.
Deel dit bericht
Media
  • pws prijs 2019