Juvenaat BPS-school

Vandaag hebben we als school de pluim op het in de afgelopen jaren verzette werk mogen ontvangen .De komende 4 jaar mogen we ons Begaafdheidsprofielschool noemen.

De hele dag heeft de visitatiecommissie van de vereniging van BegaafdheidsProfielScholen in onze school rondgekeken en gesprekken gevoerd met docenten, leerlingen, ouders van leerlingen en met het management. Het commentaar laat zich het best samenvatten in de volgende formulering van de commissie.

"Het Gymnasium Juvenaat is een kleine school met hele goede sfeer en open houding waar leerlingen enthousiast zijn over de geboden mogelijkheden en begeleiding op het gebied van hoog- en anders begaafden. Jullie hebben goud in handen".

Onze ambitie is om in de (nabije) toekomst in het team verder te werken aan scholing, communicatie en begeleiding van onze leerlingen zodat we de begeleiding van onze hoog- en anders begaafde leerlingen over 4 jaar op een nog hoger niveau getild hebben.
Deel dit bericht
Media
  • begaafdheidsprofielschool.jpg