Gymnasium Juvenaat is een categoraal gymnasium, een schooltype dat van oudsher veel aandacht voor ‘humaniora’ heeft, de studie die iemand tot mens maakt.

Bij ons is er daarom veel aandacht voor identiteitsvorming.  De school heeft dan ook als motto cogita corde, conduce mundum of te wel denk met je hart, leid de wereld.

Veel van onze leerlingen gaan na hun eindexamen naar de universiteit. Daarom is er in ons onderwijsprogramma ruime aandacht voor academische vaardigheden zoals het doen van zelfstandig onderzoek en het ontwikkelen van een kritische houding ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen.  

Dit past in de traditie van het denken over burgerschap en democratie zoals dit in Athene in de Oudheid gebeurde. Het past ook in onderwijs van nu: zelfverzekerde jonge mensen die hun talenten inzetten om deel te nemen aan en verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving.