Aanmelden

De aanmelding van leerlingen voor het voortgezet onderwijs vindt op vaste data op de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs zelf plaats.

Hoe ziet de aanmelding er bij ons op school uit?

Indien er geen bijzonderheden zijn, dan ontmoeten wij u graag op één van onze aanmeldavonden van 17.00 tot 20.00 uur: 

  • Dinsdag 15 maart 2022 ;
  • Woensdag 16 maart 2022  
We kunnen dit op een veilige manier fysiek op het Mollerjuvenaat op Bolwerk-Zuid. Ervaring leert ons dat dit normaliter op de aanmeldavonden al erg gespreid plaatsvindt.
Denkt u wel aan de maatregelen zoals ze worden gehanteerd? 
  • Heeft u klachten blijft u uiteraard thuis, neemt u in dat geval contact met ons op. 
  • Houdt 1,5 meter afstand
Mocht u op wat voor manier niet in staat zijn om in te kunnen schrijven op dinsdag of woensdag kunt u altijd contact met ons opnemen via info@mollerjuvenaat.nl.

 

U dient voor deze aanmelding in ieder geval het volgende mee te nemen:

  1. een volledig ingevuld aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is op de basisschool of hier is te downloaden;
  2. het advies van de basisschool; 
  3. een volledig ingevuld formulier van het CBO ten behoeve van de IST test welke hier te downloaden is;
  4. het onderwijskundig rapport wanneer de basisschool die als gedrukte versie verstrekt of een verklaring dat de school voor voortgezet onderwijs mag beschikken over de digitale versie van het onderwijskundig rapport;
  5. een kopie van het identiteitsbewijs;  
  6. eventueel aanvullende informatie zoals een dyslexieverklaring.

Eén van onze medewerkers controleert of de benodigde formulieren ingeleverd worden en of het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld. De medewerker voert ook een kort gesprek met u en uw zoon of dochter.

Binnen een week na de centrale aanmelding – dus uiterlijk dinsdag 22 maart 2022 – informeren we de betrokken basisscholen over de namen van bij ons aangemelde leerlingen. In de week vóór de meivakantie, van 18 tot en met 24 april 2022, krijgt u bericht over de toelating van uw zoon of dochter. Ook de basisscholen krijgen daarover dan bericht.

Wanneer u denkt dat het Gymnasium Juvenaat de juiste school is voor uw kind en u vraagt zich af of wij de juiste ondersteuning kunnen bieden, meld u zich dan zo spoedig mogelijk aan voor een persoonlijk gesprek via oc@juvenaat.nl. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek. SAMEN zijn we WIJZER.