Veelgestelde vragen


Natuurlijk kan het zo zijn dat u een vraag heeft die nog niet is beantwoord. Op veelgestelde vragen vindt u hieronder een antwoord.
Alles
overige activiteiten
schoolkosten
aanmelding
onderwijsprogramma
klassieke talen
begeleiding
rooster
algemeen
Welke schoolreizen maak je op het Juvenaat?
Op het Juvenaat worden in een regulier jaar diverse schoolreizen georganiseerd in de verschillende jaarlagen gekoppeld aan lesprogramma en veelal gericht zijn op kennismaking met de cultuur en talen.

Zo ga je in klas 2 vier dagen op Yorkreis in het kader van het Cambridgeprogramma. York is een oude Engelse stad in het Noorden van Engeland. Je krijgt volop de gelegenheid om je kennis van het Engels in praktijk te brengen met elkaar maar natuurlijk ook in je gastgezin.


In klas 3 staan twee stedentrips op het programma (Keulen en Lille) en in klas 4 duik je twee dagen onder in de Ardennen voor een survivalavontuur.De 10-daagse reis naar Italië die je in klas 5 maakt, is in meerdere opzichten onvergetelijk. We noemen deze reis niet voor niets ‘De Grand tour’. Niet alleen krijg je de gelegenheid om samen met je klasgenoten je onder te dompelen in de cultuur en sfeer in Rome, Florence, Siena, Pompeï en ook Venetië, je legt er ook de basis voor het samen optrekken naar het eindexamen.

Kortom op het Juvenaat kijken we ook graag voorbij de grenzen.
Welke leuke schoolfeesten zijn er op het Juvenaat?
In een regulier schooljaar worden er minstens drie grote schoolfeesten georganiseerd. De activiteitencommissie bedenkt daar dan meestal een leuke activiteit bij. Zo hebben we bijvoorbeeld al drie jaar op rij een Halloweenfeest met daarbij een fright night elders in de school georganiseerd door leerlingen en medewerkers.

Eén van de meest bijzondere feesten is het kerstgalabal, waarbij iedereen strak in het pak of jurk naar school komt in de gezellige kerstsfeer. Op dit galafeest komen ook geregeld oud-leerlingen langs als soort van traditie.

Het einde van het schooljaar wordt veelal afgesloten met het eindfeest. We vieren dat de welverdiende zomervakantie voor de deur staat en genieten nog één avond samen van elkaar op school in een feeststemming.
Wat kan ik op het Juvenaat allemaal nog meer doen behalve lessen volgen?
Het Juvenaat is een kleinschalige school met een zeer betrokken en hechte gemeenschap. Leerlingen, ondersteuners en docenten maken samen de school. Een school is zoveel meer dan een gebouw waarin les wordt gegeven. Onze leerlingen nemen veel initiatieven om activiteiten te organiseren op verschillende vlakken. Om maar enkele voorbeelden te noemen kun je op het Juvenaat deelnemen aan de activiteitencommissie, de GSA, de culturele commissie, de schaakclub, sociale-actie-commissie, toneelgroep, etc.

Kortom iedereen die (maatschappelijk ) betrokken wil zijn binnen en buiten de school en wie inspraak op school belangrijk vindt krijgt hier ruimte voor. Sterker nog: dat maakt gymnasiasten bij ons op school veelal onderscheidend.
Wat zijn de schoolkosten voor het eerste leerjaar?
Leermiddelen worden gratis ter beschikking gesteld in de kader van de wet op gratis schoolboeken.

Verder is er een vrijwillige ouderbijdrage waaruit niet door de overheid gefinancierde kosten betaald worden. Voor leerjaar 1 is deze bijdrage €70,- in 2020-2021. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks in overleg met de ouderraad vastgesteld.

Extra activiteiten en materialen worden op basis van het gebruik er van in rekening gebracht via de ouderrekening (bijvoorbeeld excursies, rekenmachines en gymkleding).

Een compleet overzicht van de schoolkosten is jaarlijks opgenomen in de schoolgids.
Is er een spaarsysteem voor de Italiëreis in leerjaar 5?
Er is inderdaad een spaarsysteem. Deelnemen kan door middel van het inleveren van het deelnameformulier bij de administratie van de school. De regeling is zodanig opgesteld dat vanaf leerjaar 1 tot en met 5 voldoende gespaard kan worden om de reissom te voldoen.
Worden er proeflessen gegeven?
Uiteraard zijn er proeflessen. We noemen dat de Juvenaat Experiences en die vinden plaats op de volgende data: 13 januari, 28 januari, 23 februari en 24 februari. Je krijgt dan een middag les in de vakken die je in leerjaar 1 en 2 bij ons gaat volgen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Juvenaat Experience. Wij nemen dan contact met je op om je in te plannen.
Welk schooladvies is nodig om toegelaten te worden tot het Juvenaat?
Bij de aanmelding gaan we uit van het definitieve advies van de basisschool. Als je van je basisschool een HAVO/VWO-advies of een VWO-advies hebt gekregen, kun je je aanmelden.

NB: Soms krijg je van je groep 8-docent een HAVO-advies en blijkt uit een afgenomen test dat je capaciteiten hebt die bij een VWO’er horen. In dat geval kun je contact met ons opnemen om te kijken of het Gymnasium Juvenaat toch goed bij jou zou kunnen passen.
Wat is het doel van het CBO formulier?

Het toestemmingsformulier CBO is bedoeld voor de afname van de Intelligentie-Stuctuur-Test (IST) bij onze (aankomende) eersteklassers.

De IST geeft ons inzicht in de drie belangrijke processen van het denken van uw kind:

  • Algemene intelligentie: de natuurlijke capaciteiten van mensen die gebruikt worden bij het oplossen van nieuwe problemen.
  • Geheugen: het leren en opslaan in het langetermijngeheugen van nieuwe informatie en het kunnen terughalen van deze informatie
  • Algemene ontwikkeling: kennis hebben van de cultuur van de omgeving, met name die van de schoolse/academische omgeving.
Met deze inzichten kunnen we uw kind gerichter begeleiden en ondersteunen waar nodig.
Wanneer zijn de aanmeldavonden?
De aanmeldavonden zijn op dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart 2022 vanaf 17:00 uur tot 20:30 uur.

Op dinsdagavond is de aanmelding voor leerlingen waarvan de achternaam begint met de letters A t/m K, op woensdagavond voor de letters L t/m Z.
Wanneer krijg je te horen of je toegelaten bent?
In de week van 18 tot en met 22 april 2022 informeren we alle aangemelde leerlingen over hun toelating.
Ik heb een HAVO/VWO-advies, kan ik naar het Juvenaat?
Jazeker! Uit onderzoek bij ons op school is gebleken dat leerlingen met een HAVO/VWO-advies een even grote kans van slagen hebben als leerlingen met een VWO-advies.
Hoe kan ik me aanmelden voor het 1e leerjaar?
Het aanmelden kan op de speciale aanmeldavonden. Klik op de link en daar vind je ook het aanmeldformulier.
Wordt er veel gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal?
Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. In de lespraktijk worden digitale leermiddelen daarom ook steeds meer gebruikt en toegepast.Het leermiddelenpakket bestaat naast je boeken ook uit ondersteunend digitaal lesmateriaal. Het lesmateriaal wordt geleverd door Van Dijk te Kampen en wordt beschikbaar gesteld via onze elektronische leeromgeving.

Leerlingen en docenten werken, naast het klaslokaal, digitaal samen op het programma MS Teams. Alle leerlingen beschikken over een MS office365-licentie met alle relevante basis-apps zoals word, excel, powerpoint maar ook veel relevante nieuwe apps die passen bij de huidige tijd.In de zomer van 2020 heeft ons WIFI-netwerk een grote upgrade gekregen. Hierdoor kunnen leerlingen behalve in de lokalen ook in het studiehuis en de mediatheek van ‘snel internet’ gebruik maken. Daarnaast hanteren we een 'bring-your-own-device'-beleid. Hierbij geven we leerlingen de keuze op welk soort device (laptop of tablet) zij tijdens de lessen kunnen werken. Via de Rent Company bestaat de mogelijkheid om educatieve laptops te huren.Deze voorzieningen zijn op school ruim voldoende om digitaal lesmateriaal en schoolboeken in de les door elkaar te gebruiken. Al het digitale lesmateriaal is uiteraard ook thuis te benaderen.
Welke vakken krijg ik in de eerste klas?
Op het Juvenaat krijg je verschillende vakken. Je krijgt taal- en rekenvakken, maar ook vakken die daar tussenin zitten. Talige vakken noemen we ‘Alfa-vakken’, rekenvakken ‘Bèta-vakken’ en vakken waarbij beide van pas komen, zoals aardrijkskunde en economie, heten ‘Gamma-vakken’. Op het Juvenaat bieden we veel vakken aan. Wil je weten welke vakken je precies per leerjaar krijgt en hoeveel uur in de week dan? Bekijk dan onze lessentabel voor de onderbouw.
Welk extra onderwijsaanbod is er voor (hoog)begaafde leerlingen?
Het Gymnasium Juvenaat is een gecertificeerde begaafdheidsprofielschool. Dat betekent dat er zowel in beleid als in de praktische uitvoering veel mogelijkheden zijn voor begaafde leerlingen. De aandacht voor deze leerlingen wordt zichtbaar in de gedifferentieerde aanpak in de lessen. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om te kiezen voor extra uitdagingen.In de onderbouw kunnen leerlingen deelnemen aan het Thalesproject waarin ze zelf een deel van het onderwijsprogramma invullen. Er kan in de bovenbouw deelgenomen worden aan het Honoursprogramma van de vereniging van zelfstandige gymnasia, er zijn ruime keuzemogelijkheden voor extra vakken buiten het normale rooster om en het Juvenaat is olympiadeschool waardoor er veel deelgenomen kan worden aan landelijke en soms internationale vakolympiades.Alle leerlingen kunnen bovendien ervoor kiezen om voor de vakken Engels, Frans en Duits internationaal erkende talendiploma's te halen op hoog niveau door deelname aan Cambridge-, DELF Scolaire-, of Goethe-examens. Het behalen van het juiste niveau wordt mogelijk gemaakt door het versterkt talenonderwijs op school .Tot slot verzorgen we ook het pre-gymnasiumprogramma, een lesprogramma voor cognitief sterke leerlingen van de basisschool die we een verrijkingsprogramma aanbieden. De groep 8 leerkracht kan hiervoor leerlingen aanmelden. Voor meer informatie kun je hier klikken.
Wat wordt er precies bedoeld met versnellen?
Soms heb je talent voor bepaalde vakken en kun je meer aan dan het reguliere programma op school. Je kunt dan in overleg met je mentor & vakdocenten om te kijken wat de mogelijkheden voor jou zijn. Zo kun je in een hoger leerjaar bepaalde vakken al volgen en uiteindelijk dus ook eerder examen doen. Ze hebben we bijvoorbeeld leerlingen in klas 2 die in klas 5 bedrijfseconomie volgen en leerlingen uit klas 3 die biologie volgen in klas 4. We maken dan samen met jou en je ouders een plan van aanpak.
Wat wordt er precies bedoeld met burgerschap?
Burgerschap is de manier waarop inwoners deel hebben en deelnemen aan de maatschappij en die zo helpen vormgeven. Burgerschap komt tot uiting op verschillende gebieden:

-Op het politieke vlak.

-Op het sociale vlak.

-Op het culturele vlak.

-Op het economische vlak.

Op het Juvenaat vinden we het belangrijk dat je opgroeit tot een kritisch denkend individu, waarbij oog en begrip voor of inleving in de ander van groot belang is. Daarom stimuleren we op school actief burgerschap bij onze leerlingen, die betrokken zijn bij de maatschappij rondom hen heen. Wij vinden het belangrijk dat je leert om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving en je nadenkt over bepaalde standpunten die je vormen als mens.
Wat kan ik op het Juvenaat allemaal nog meer doen behalve lessen volgen?
Het Juvenaat is een kleinschalige school met een zeer betrokken en hechte gemeenschap. Leerlingen, ondersteuners en docenten maken samen de school. Een school is zoveel meer dan een gebouw waarin les wordt gegeven. Onze leerlingen nemen veel initiatieven om activiteiten te organiseren op verschillende vlakken. Om maar enkele voorbeelden te noemen kun je op het Juvenaat deelnemen aan de activiteitencommissie, de GSA, de culturele commissie, de schaakclub, sociale-actie-commissie, toneelgroep, etc.

Kortom iedereen die (maatschappelijk ) betrokken wil zijn binnen en buiten de school en wie inspraak op school belangrijk vindt krijgt hier ruimte voor. Sterker nog: dat maakt gymnasiasten bij ons op school veelal onderscheidend.
Hebben jullie tweetalig onderwijs?
Nee! Sterker nog wij verzorgen zestalig onderwijs. Op het Juvenaat krijg je naast klassieke talen ook versterkt talenonderwijs. Je krijgt Engels in het Engels, Frans in het Frans en Duits in het Duits Je kunt deelnemen aan de diverse extra programma’s die worden aangeboden bij de modern vreemde talen.

In de onderbouw start je voor het vak Engels met Cambridge Engels waarbij je werkt naar je FCE-certificaat (First Certificate in English). In de bovenbouw werk je toe naar je CAE-certificaat (Certificate in Advanced English) en is er ook een mogelijkheid om te werken naar je CPE-certificaat (Certificate of Profiency in English); met dit certificaat spreek je Engels op moedertaalniveau.

Voor het vak Frans bestaat het programma DELF scolaire (Diplôme d’études en Langue Française) waarvoor op verschillende niveaus certificaten zijn te behalen. DELF is een door het Franse Ministerie van Onderwijs en internationaal erkend diploma. Dit diploma biedt toegang tot Franse universiteiten, en is een pre bij een internationaal georiënteerde studie en/of baan. In de ‘diplomatenwereld’ is Frans naast Engels de voertaal.

Voor het vak Duits kun je op het Juvenaat deelnemen aan het Goethe-programma waarmee je diverse officiële certificaten van verschillend niveau kunt behalen van het Goethe-instituut. Alle taalvaardigheden worden getoetst: lezen, luisteren, schrijven en spreken. De Goethe-certificaten zijn internationaal erkend en hebben een uitstekende reputatie. De certificaten zijn populair in het bedrijfsleven en ook op HBO’s en buitenlandse) universiteiten.

Kortom: met een talenknobbel zit je goed bij ons!
Wanneer wordt er gestart met klassieke talen?
In de eerste klas start je met de klassieke taal Latijn. Nadat je kennis hebt gemaakt met deze taal en cultuur krijg je in de tweede klas ook de klassieke taal Grieks bij met uiteraard ook de Griekse mythologie.
Waarom is het van belang een klassieke "dode taal" aan te leren?
De klassieke talen zijn van groot belang. Onze cultuur en geschiedenis zijn immers voor een groot deel bepaald door de klassieken. Overal in de taal, literatuur, politiek, kunst en wetenschap zie je de basis van de klassieken terug.Ook in onze manier van denken en in onze waarden en normen zijn de klassieken onze erflaters.Ons onderwijs in Grieks en Latijn richt zich daarom op het vertalen van teksten uit de oudheid en op kennis van en inzicht in de klassieke cultuur, zodat je je eigen cultuur beter begrijpt en je daardoor ook andere culturen beter kunt begrijpen.

Daarnaast train je bij vertalen en analyseren van teksten je analytisch vermogen en je taalinzicht, wat je weer kan helpen bij het toepassen en gebruiken van andere moderne vreemde talen.Los daarvan gaat er door kennis van de klassieken een prachtige wereld van mythen en verhalen voor je open.
Is het verplicht om in een klassieke taal eindexamen te doen?
Op een zelfstandig gymnasium is één van de klassieke talen een verplicht onderdeel van het eindexamenprogramma. Latijn wordt gegeven vanaf leerjaar 1. Vanaf leerjaar 2 komt daar Grieks bij. Aan het eind van leerjaar 3 wordt er een vakkenpakket gekozen waarin één of twee klassieke talen zijn opgenomen.
Zijn er extra ondersteuningslessen als het in een vak wat minder goed gaat?
Soms kunnen de resultaten bij een vak wat tegenvallen, waardoor je wat ondersteuning nodig hebt. In de onderbouw kunnen leerlingen in een apart daarvoor ingericht lesuur bij een vakdocent terecht voor extra uitleg en ondersteuning. Dit noemen we bij ons op school het KWT-uur. Het KWT-uur wordt in blokken van zes lesweken ingedeeld. De teamcoördinator onderbouw is samen met de mentor en leerlingen verantwoordelijk voor het inplannen van de invulling van dit wekelijkse uur.
Zijn er aparte mentorlessen?
In de onderbouw heb je wekelijks contact met je mentor. Vaak is dit tijdens een ingeroosterd mentoruur. Daarin besteedt de mentor aandacht aan studievaardigheden en planning, maar ook aan sociale begeleiding en de organisatie van activiteiten. In klas drie is er daarnaast veel aandacht voor de profielkeuze.
Wie helpt mij allemaal op het Juvenaat?
Je hebt veel verschillende docenten op de middelbare school, voor elk vak een andere vakdocent. Zij willen je allemaal graag helpen, maar je krijgt daarnaast ook nog een mentor. Met hem of haar spreek je over van alles. Je kunt altijd bij je mentor terecht. Ook zijn er diverse bovenbouwleerlingen die je als tutor bij specifieke vakken kunnen helpen. Misschien heb je nog meer hulp nodig? Dan kan de mentor samen met de ondersteuningscoördinator je daar mogelijk bij helpen. Het Juvenaat staat bekend om haar betrokken ondersteuning; het komt goed, we gaan je vast en zeker helpen!
Welke begeleiding is er voor leerlingen met dyslexie?
Het Juvenaat handelt volgens een dyslexieprotocol dat integraal te downloaden is van onze site. Daarin staat beschreven welke ondersteuning leerlingen en ouders van ons kunnen verwachten. Het beschrijft bovendien de wettelijke kaders waarbinnen wij de afweging maken dyslectische leerlingen faciliteiten te verlenen bij de examens of eventueel aanpassingen te doen in het onderwijsprogramma.
Kom ik in de klas met kinderen die ik ken?
Bij de indeling van de klassen houden we rekening met je wensen. Ook kijken we naar de woonplaatsen buiten Bergen op Zoom zodat je samen zou kunnen fietsen met klasgenoten die dezelfde kant op moeten.

Ken je niemand in je nieuwe klas? Geen probleem! Al voor de zomervakantie maak je al kennis met je nieuwe klasgenoten. Ook in het begin van het eerste jaar gaan we op kamp en ondernemen we allerlei activiteiten, zodat je elkaar snel leert kennen.
Ik heb bijzondere ondersteuningsbehoeften. Kan ik toch naar het Juvenaat?
Het Juvenaat is een reguliere school die basisondersteuning aan iedere leerling kan bieden. In het geval van bijzondere ondersteuningsbehoeften komt het veelal neer op maatwerk. Wij stimuleren ouders en leerlingen, om bij de oriëntatie van het Juvenaat als school, om met ons in gesprek te gaan.

Door onze kleinschaligheid is er veel mogelijk, maar is het vooral belangrijk dat de leerling, ouders, school en mogelijke huidige begeleiders onderzoeken of het Juvenaat de ondersteuningsbehoefte kan vormgeven die nodig is. Neem vooral contact op met onze ondersteuningscoördinator om te kijken of het Juvenaat de school van uw zoon/dochter zou kunnen worden.
Ik ben niet hoogbegaafd. Kan ik toch naar het Juvenaat?
Op het Gymnasium Juvenaat zitten veel verschillende leerlingen die allemaal de capaciteit hebben om te starten met het gymnasium. Dit betekent zeker niet dat iedere leerling (hoog)begaafd is.

Er zijn leerlingen die er hard voor moeten werken om dat felbegeerde gymnasiumdiploma te behalen, er zijn leerlingen waarbij het soms allemaal wat gemakkelijker lijkt te gaan, en dan zijn er ook nog leerlingen die (hoog)begaafd zijn.

Het Juvenaat is een begaafdheidsprofielschool, wat betekent dat we alle leerlingen, dus OOK leerlingen die (hoog)begaafd zijn zo goed mogelijk kunnen begeleiden.
Wat zijn de roostertijden bij een 60-minutenrooster?
Op een reguliere dag duren onze lessen 60 minuten. Je kunt per dag maximaal zeven lesuren ingeroosterd zijn. In de onderbouw vermijden we zevende uren zoveel mogelijk. Hieronder zie je planning van een reguliere dag.

1e lesuur 08.30 - 09.30 uur
2e lesuur 09.30 - 10.30 uur

pauze

3e lesuur 10.50 - 11.50 uur
4e lesuur 11.50 - 12.50 uur

Pauze

5e lesuur 13.20 - 14.20 uur
6e lesuur 14.20 - 15.20 uur

pauze

7e lesuur 15.30 - 16.30 uur

Wij verwachten dat je binnen de tijd van 08.30 t/m 16.30 uur je inzetbaar bent voor schoolactiviteiten.
Wat zijn de roostertijden bij een 40-minutenrooster?
Soms hebben we op school aangepaste roostertijden. We volgend dan een 40-minutenrooster. Dit betekent dat alle lessen letterlijk 40 in plaats van 60 minuten duren, zodat je dezelfde lessen hebt, maar dus eigenlijk eerder klaar bent.

1e lesuur       08:30 - 9:10   uur
2e lesuur       09:10 - 9:50   uur
3e lesuur       09:50 - 10:30 uur

pauze  

4e lesuur       10:50 - 11:30 uur
5e lesuur       11.30 - 12.10 uur

pauze

6e lesuur       12:50 - 13:30 uur
7e lesuur       13:30 - 14:10 uur
Wat gebeurt er als een les niet door kan gaan?
We proberen voor leerlingen uit leerjaar 1 tot en met 3 de lesuitval zo veel mogelijk te beperken. Lessen die uitvallen worden opgevangen door docenten die kunnen invallen dat uur.
De leerlingen werken in de afwezigheid van hun vakdocent zoveel mogelijk volgens hun lesplanning verder.
Hoe worden de roosters bekend gemaakt?
Leerlingen, ouders en collega's maken gebruik van Magister. Door in te loggen via de site of via de Magisterapp zijn de meest actuele gegevens te raadplegen.
Wat is het verschil tussen vwo-atheneum en vwo-gymnasium?
Dat is een goede vraag! Op het gymnasium bestudeer je alle vakken die thuis horen in het VWO plus nog eens Latijn en Grieks. Ook al worden talen die niet meer actief gesproken, ze zijn nog steeds om een heleboel redenen interessant, leuk en nuttig.

Allereerst moet je bij het vertalen van een Latijnse of Griekse zin heel nauwkeurig puzzelen met alle woordjes om de betekenis van de zin te weten te komen. Daardoor ontwikkel je al heel snel een zeer groot analytisch vermogen en een heel goed algemeen taalbegrip. Daardoor kun je andere vakken als bijvoorbeeld Wiskunde, Natuurkunde, Biologie, Nederlands, Engels, Duits en Frans beter en sneller onder de knie krijgen. Je maakt tegelijkertijd bij het vertalen van beroemde klassieke schrijvers kennis met de gedachten, de kennis en de cultuur van de Grieken en Romeinen. Je leert dat hun en onze wetenschap en cultuur erg nauw samenhangen. En je snapt de moderne muziek, de moderne kunsten en zelfs de moderne wetenschappen opeens veel beter.

Kortom, op het gymnasium leer je dus in dezelfde tijd en met dezelfde moeite meer dingen; je leert die dieper en met meer samenhang.
Wanneer zijn de schoolvakanties in 2021-2022?
De schoolvakanties in het schooljaar 2021-2022 zijn op de volgende data:


herfstvakantie    19 tot en met 23 oktober 
Kerstvakantie   21 december tot en met 1 januari
voorjaarsvakantie   28 februari tot 7 maart
tweede Paasdag   18 april
meivakantie   2 mei tot 9 mei
Hemelvaartsdag   26 mei
tweede Pinksterdag   6 juni
zomervakantie   30 juli tot en met 4 september 
 

 
 
Wanneer ben ik bevorderd naar het volgende leerjaar?
Om je te kunnen bevorderen naar het volgende leerjaar hanteren we bevorderingsnormen. Daarin zijn de afspraken vastgelegd over aantallen tekorten, bespreekmarges en kernvakkenregelingen. Op basis van deze afspraken wordt een afweging gemaakt om je te bevorderen of niet.
Verdwaal ik niet op het Juvenaat?
Het Juvenaat is best een kleine school. Ons gebouw is vierkant, met als hart van onze school de aula. Ons gebouw heeft slechts één verdieping. Kortom: je kunt niet verdwalen! Na de kennismaking in je eerste week leer je razendsnel alle lokalen en andere ruimtes in het gebouw te vinden.
Mag je blijven zitten op het Juvenaat?
Ja, dat kan zeker. Soms zijn er omstandigheden waardoor het allemaal niet in één keer wil lukken ondanks begeleiding van je mentor en je vakdocenten. In dat geval kun je het leerjaar opnieuw volgen en hoef je zeker niet direct van school af.

De mentor kijkt wel samen hoe je het volgende jaar gaat aanpakken en kijkt met jou of je wellicht voor sommige vakken toch kunt verdergaan in het volgende leerjaar. Dit is maatwerk en afhankelijk van de situatie. We vinden het namelijk belangrijk dat we zo goed mogelijk bij jouw onderwijsbehoefte aansluiten.
Is het Juvenaat niet te moeilijk voor mij?
Het Juvenaat is niet per se moeilijker dan andere scholen, maar we houden wel van wat uitdaging om je verder te brengen. Voor elke VWO-opleiding zul je moeten werken, of je nou naar het atheneum gaat of naar het gymnasium. Het belangrijkste is dat je bereid bent om ervoor te gaan! Daar helpen we je natuurlijk op allerlei manieren bij: met onze gewone lessen, maar ook tijdens het KWT-uur, met extra ondersteuningslessen van vakdocenten en ook je mentor is er om jou te helpen. Je krijgt de eerste jaren zowel Latijn (vanaf klas 1) als Grieks (vanaf klas 2) en leert daardoor de basis van veel moderne levende talen. Die vind je daardoor meestal juist weer wat makkelijker!
Is het Juvenaat een elite school?
Elite is afgeleid van het Latijnse woord eligere. Dit woord betekent uitkiezen. Een elite is een kleine groep in een maatschappij, met buitengewone kwalificaties of privileges, waardoor zij op een bepaald vlak de hoogste positie inneemt.

Het Juvenaat is een school die gymnasiumonderwijs aanbiedt. Oftewel het hoogste niveau wat je in Nederland kunt volgen. Het klopt dat veel van onze oud-leerlingen belangrijke posities bekleden in de Nederlandse maatschappij, maar dit maakt het Juvenaat geen school die onbereikbaar is voor alle leerlingen met een HAVO-VWO-advies of een VWO-advies. Het Juvenaat is bovenal een gezellige school met fantastische leerlingen, ondersteuners en docenten.

Het enige elitaire aan onze school is dat je met een gymnasiumdiploma je vervolgopleiding voor het uitkiezen hebt.
Hoe kan ik verlof aanvragen voor mijn kind?
Er zijn legitieme redenen te noemen waarbij u als ouder verlof wilt aanvragen voor uw kind. Denk bijvoorbeeld aan het bijwonen van een bruiloft of begrafenis binnen de eerstelijns familiekring. Mocht u verlof voor uw kind willen aanvragen voor één (deel van de) dag dan kunt u dit verlof tijdig aanvragen bij de teamcoördinatoren. De teamcoördinatoren zijn na de mentor het aanspreekpunt voor u als ouders/verzorgers. Mevrouw Noordhuizen is teamcoördinator van de onderbouw en meneer Kil is teamcoördinator van de bovenbouw.

Indien het verlof dat u wilt aanvragen meer dan één dag betreft, dient u dit tijdig aan te vragen bij de desbetreffende afdelingsleider. Meneer Ernest is afdelingsleider van de onderbouw en mevrouw Veringa is afdelingsleider van de bovenbouw.
Hoe kan ik mijn kind ziek melden?
Indien uw kind ziek thuis moet blijven verzoeken wij u deze ziekmelding door te geven via Magister met uw ouderinloggegevens. Uw kind wordt dan voor de gehele dag absent gemeld. Indien het slechts een deel van de dag betreft, door bijvoorbeeld een doktersafspraak, kunt u dit melden via het e-mailadres verzuimmeldingen@juvenaat.nl .

Wanneer een leerling overdag wegens ziekte naar huis wil, moet hij dit bij de conciërge of de teamcoördinator melden. Deze geeft de leerling de gelegenheid vanuit school de ouders in te lichten.