Iedere schooldag leren en werken ongeveer vierhonderdvijftig mensen bij ons op school. Dat betekent dat we werk maken van veiligheid. Uiteraard moet de fysieke omgeving veilig zijn en bij calamiteiten moeten we snel kunnen handelen. Daarnaast moet iedereen zich ook veilig voelen en met plezier en onbevangen in de school rond kunnen lopen.

Zowel in ons beleid als in ons dagelijks handelen maken we daar werk van en dat wordt ook zichtbaar in het Keurmerk Veilige School dat is gebaseerd op onafhankelijke, objectieve en deskundige waarneming en wordt door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) gedragen.

Voor leraren, ouders en kinderen is het keurmerk een extra basis voor veiligheid en geborgenheid. Het Keurmerk Veilige School biedt ook dankzij deze elementen een concrete aanpak en draagvlak om permanent de veiligheid van mensen en gebouwen optimaal te houden.