Wij vinden het belangrijk dat je jezelf kunt zijn en je je maximaal kunt ontplooien. Omdat we een kleinschalige school zijn, zien we snel wat je individueel nodig hebt. Het kan echter voorkomen dat je wat extra hulp kunt gebruiken om goed mee te kunnen doen. Daarvoor is er een zorgstructuur, waardoor je op school goed begeleid wordt.

Vakdocenten, mentoren bekijken vanuit de les of via testen al vroeg of er begeleiding nodig is. Zij kunnen dan snel tot extra begeleiding overgaan op vakgebied, sociaal emotionele aspecten, profiel- of studiekeuze.

Als de zorgstructuur op school toch ontoereikend is, begeleiden we je naar personen of instanties buiten de school. De school gaat dan samen met je ouders kijken hoe je geholpen kunt worden. Het ondersteuningsteam van de school speelt daarin een belangrijke rol.