De decaan is verantwoordelijk voor de begeleiding in je oriëntatie op je profielkeuze en vervolgonderwijs.

Profielkeuze

Voor de begeleiding in de profielkeuze werkt de decaan samen met de mentoren van leerjaar 3 om ervoor te zorgen dat je een keuze maakt die past bij je interesses en capaciteiten. De decaan houdt hiervoor de resultaten van school, de adviezen van vakdocenten en de uitkomsten van testen bij en vergelijkt deze met je keuze. Ouders krijgen over de profielkeuze informatie van de decaan op een ouderavond. Daarnaast is er voor jou en je ouders een door de decaan uitgebracht boekje over de profielkeuze en zijn er twee avonden waarop de decaan profielkeuzespreekuur houdt.

Vervolgonderwijs

Het is van belang dat je een vakkenpakket kies dat voldoet aan de eisen van de beoogde vervolgopleiding. In leerjaar 4 volg je daarom minimaal één extra examenvak en kies je, in overleg met de decaan, het vakkenpakket voor klas 5 en 6. Het is noodzakelijk dat je je goed voorbereidt op je toekomst en je dus goed oriënteert op mogelijke vervolgopleidingen. In de bovenbouw wordt dit LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding) genoemd. De decaan geeft hierover algemene voorlichting, houdt bij of je je voldoende oriënteert en gaat met je in gesprek over je studiekeuze.

Het is mogelijk een gesprek aan te vragen met de decaan. Deze gesprekken vinden meestal plaats op donderdag.