Gymnasium Juvenaat

pre-gymnasium

Als aspirant-lid van de vereniging begaafdheidsprofielscholen neemt het Gymnasium Juvenaat graag zijn verantwoordelijkheid om ook leerlingen uit het primair onderwijs díe uitdaging te bieden die zij zoeken. Daarom is er een programma opgesteld dat leerlingen uitdaagt onderwijsleerstof op hoog niveau om te zetten in een eindproduct op topniveau.

Ons pre-gymnasium kenmerkt zich door:

· Twaalf bijeenkomsten op dinsdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur
· Lessen met alleen pre-gymnasiasten in een eigen lokaal
· Lessen van docenten van het Gymnasium Juvenaat en onder begeleiding van leerlingen van het Gymnasium Juvenaat
· Een groep van maximaal 25 leerlingen
· Aan deelname aan het pre-gymnasium zijn geen kosten verbonden.

Leerlingen krijgen les in  Engels, Frans, Duits, Latijn, Italiaans, aardrijkskunde, biologie en leren vaardigheden als presenteren, websites bouwen en vloggen!

Aanmelden voor het pre-gymnasium verloopt via de leerkracht van groep 8 van de basisschool.

Meer informatie is op te vragen via pre-gymnasium@juvenaat.nl.