Gymnasium Juvenaat

Organisatie

Het Gymnasium Juvenaat kent een schoolleiding, die bestaat uit de rector, managementteamlid financiën en beheer en drie afdelingscoördinatoren. De rector is eindverantwoordelijk schoolleider. De afdelingscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de verschillende leerjaren en geven daaraan ook leiding. Zij zijn in de schoolleiding het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.

De school kent verschillende organen voor medezeggenschap en overleg: naast de medezeggenschapsraad bestaan er ook vertegenwoordigingen van ouders en leerlingen in de ouderraad en de leerlingenraad.

Het bevoegd gezag van het Gymnasium Juvenaat berust bij de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o.