Gymnasium Juvenaat

Onderwijs

De overstap naar het voortgezet onderwijs kun je zien als een nieuw begin. Met je motivatie is niets mis en met je nieuwsgierigheid al evenmin. Daar sluiten we op het Gymnasium Juvenaat graag bij aan. Enerzijds door onderwijs aan te bieden op hoog niveau, bij elk vak wordt er meer en soms ook andere leerstof aangeboden dan wat minimaal verplicht is. Anderzijds door uitgebreid gebruik te maken van moderne  ict-toepassingen zoals een elektronische leeromgeving (ELO) en een ruime variatie aan werkvormen met vakoverstijgende projecten en excursies.

Uiteraard is er op het Gymnasium Juvenaat veel aandacht voor Latijn en Grieks; we zijn immers niet voor niets een zelfstandig gymnasium. In de lessen klassieke talen maak je kennis met de bron van onze westerse beschaving en leer je analytisch denken.

Niet alleen de klassieke talen komen bij ons uitgebreid aan bod. Ook aan de moderne vreemde talen besteden we veel aandacht. Via versterkt talenonderwijs met extra uren en activiteiten voor Frans en Engels is er de mogelijkheid om internationaal erkende certificaten van Delf Junior en van de Cambridge University te halen.

Op het Juvenaat duren de lessen 60-minuten. Daardoor is er nét dat beetje extra tijd voor persoonlijke aandacht, afwisseling in de lesstof en werkvormen. Daarmee sluiten we goed aan bij de individuele manier van leren van elke leerling. Verder zijn er weinig vakken op een dag, en dus minder leswisselingen. Tot slot is er ook meer tijd voor het aanleren van zelfstandig werken.

Omdat kennis pas waarde krijgt als je in de gelegenheid bent de kennis toe te passen en uit te proberen, is er op het Gymnasium Juvenaat ruime gelegenheid om deel te nemen aan wedstrijden, projecten en olympiades. Juist dan komen vaardigheden op het gebied van onderzoek, ontwerp en presentatie pas goed naar voren. Wij denken dat er daarmee een goede basis gelegd wordt voor een opleiding na het Gymnasium Juvenaat.