Gymnasium Juvenaat

Het Gymnasium Juvenaat

Cogita corde, conduce mundum – Denk met je hart, leid de wereld

De leerlingen van het Gymnasium Juvenaat zijn bijzonder. Ze hebben een uitgesproken talent en daarmee een uitgesproken verantwoordelijkheid. Het Gymnasium Juvenaat gelooft in hun talent. En in hun verantwoordelijkheid.

Het is onze taak om onze leerlingen niet alleen cognitief beter te maken. Maar het is nog meer onze taak om hen te helpen de verantwoordelijkheid te nemen die hun talent met zich meebrengt.

Onze leerlingen zijn denkers. Wij leren hen denken met hun hart. Want dan zullen ze initiatief nemen en anderen mee krijgen. Dan zijn ze in staat om samen invloed te nemen op de wereld om hen heen.

We zijn er trots op dat onze school daar aan bijdraagt.

In ons onderwijs …

Op het Gymnasium Juvenaat volgen alle leerlingen gymnasium: vwo met Latijn en/of Grieks. Ze hebben ook allemaal adviezen meegekregen die minimaal éénmaal havo/vwo vermelden. Ze zijn aan elkaar gewaagd en stimuleren elkaar. Ze vinden uitdaging door diverse projecten, onderzoek – ontwerp – presentatie, extra vakken én versterkt talenonderwijs in het Cambridge Engels en het Delf Scolaire-programma.

… en daarbuiten

Het Gymnasium Juvenaat kent veel buitenschoolse activiteiten: schoolfeesten, sporttoernooien, culturele activiteiten, buitenlandreizen en de jaarlijkse Juvenavond. De lijst is niet compleet, want onze leerlingen nemen zelf initiatieven die per jaar verschillen. Wij leren hen om eigenaar te zijn en actief bij te dragen aan de school en aan de omgeving.